לוחות מתקדמים מבטון למחיצות ולקירות
כל החסכונות במוצר אחד
חסכון בזמן

חסכון בזמן – שיטת אקוטק פותחה במטרה לחסוך בזמן ביצוע מחיצות פנים וקירות. השיטה מורכבת מלוחות מודולריים גדולים. צוות עבודה אחד המונה 2 אנשים בלבד, בונה כ – 60 מ"ר ביום. מהיר פי 3 מבנייה בבלוקים למיניהם. בניית 60 מ"ר בבלוקים למיניהם ע"י צוות זהה עורכת יומיים עד שלושה.

חסכון בידיים עובדות

חסכון בידיים עובדות – אקוטק הנה שיטה מתועשת, המורכבת מאלמנטים מודולרים גדולים. בכדי לבנות ביום אחד 60 מ"ר נדרשים 2 עובדים בלבד, לעומת 4 עובדים לפחות אשר נדרשים לבנות את אותו השטח ביום אחד בבלוקים למיניהם.

חסכון בפחת

חסכון בפחת –  הפחת בבנייה בשיטת אקוטק הנו אפסי. לוחות אקוטק המגיעים לאתר הבנייה הנם בגובה קומה, רוחבם 60 ס"מ. במקרים בהם נדרש אורך קיר שונה מכפולות של 60 ס"מ, יש צורך לחתוך לוח. שני חלקי הלוח משמשים לבנייה.

חסכון בטיח

חסכון בטיח – לוחות אקוטק מיוצרים בשיטת השיחול, שיטה זו מבטיחה מישוריות מקסימלית של פני שטח הלוחות. במיישקים האנכיים של הלוחות פרופיל שקע-תקע. שני אלו יוצרים מישוריות אבסולוטית של הקיר הנבנה. לציפוי קיר כה מישורי ניתן להסתפק בשפכטל בלבד בעובי עד 3 מ"מ. אין צורך בטיח!

חסכון בשינוע

חסכון בשינוע – לוחות אקוטק מגיעים במידות מדויקות ובכמויות מותאמות לקומה, הלוחות שמגיעים לאתר נפרקים בהתאמה בקומות הבניין. תהליך כזה הנו חסכוני, להבדיל מתהליך לפיו נפרקת הסחורה בחצר הבניין ורק בשלב מאוחר יותר מועמסת לקומות.

חסכון במקום אחסון

חסכון במקום אחסון – כנגזרת מהתהליך שתואר בחסכון בשינוע, העמסת לוחות אקוטק ישירות לקומות הבניין, מיתרת את הצורך בשטח אחסון בחצר הבניין

חסכון בעבודה

חסכון בעבודה – ללוחות אקוטק תעלות אנכיות דרכן משחילים את צנרת החשמל והאינסטלציה, לכן אין צורך בחריצת המחיצה לשם העברת הצנרת ובכיסוי בטיט.

חסכון בשטח המבנה

חסכון בשטח המבנה – עובי לוחות אקוטק למחיצות פנים הנו 9.2 ס"מ, לאחר ציפוי בשפכטל, מתקבל קיר שעוביו נמוך מ 10 ס"מ. עובי סטנדרטי של בלוקחם למחיצות פנים הנו 10 ס"מ. מחיצות מבלוקים דורשות טיח. העובי הסופי של הקיר הנו כ 12 ס"מ. כפולה של 2 ס"מ באורך המחיצות בדירה, מביאה אותנו לדירה גדולה יותר ב 1 מ"ר ויותר.

חסכון סביבתי

חסכון סביבתי – לוחות אקוטק הנם מוצר בנייה ירוק. מוצר בנייה נחשב ירוק כאשר לאורך 6 שלבי חייו הוא עומד בדרישות איכות הסביבה, משלב כריית ח"ג, דרך השינוע, הייצור, היישום ועד התפקוד במהלך החיים המבנה.

חסכון כספי

חסכון כספי – הודות לכם החסכונות שמתקבלים בשיטת אקוטק: זמן, ידיים עובדות, פחת, טיח, שינוע, אחסון ועבודה, בין 5 – 40 ₪ למ"ר.